Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thứ Tư, 06-09-2023 / 12:51:51 Sáng
291 Lượt xem

Ngày 05/9/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Công văn số 3155/SNN-KHTC yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 theo Kế hoạch số 138 /KH-UBND, ngày 17/8/2023UBND tỉnh.

Kế hoạch số 138 /KH-UBND xem tại đây

Theo đó, ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia và là Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng dành cho người dân và doanh nghiệp của tỉnh, thương mại điện tử.

Thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số với các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp; khuyến khích các doanh nghiệp có gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh…

Tổ chức truyền thông chủ đề, khẩu hiệu trên các trang mạng xã hội, Trang/cổng thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu phù hợp với quy định của pháp luật; thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh…

Các chương trình, hoạt động nhằm lan tỏa mạnh mẽ vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế – xã hội; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh, xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 đến ngày 15/10/2023.

Hồ Thị Hồng, phòng Truyền thông