Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024

Thứ Năm, 30-05-2024 / 2:06:40 Sáng
93 Lượt xem

Ngày 29/5/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 2013/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị thuộc sở căn cứ vào điều kiện thực tế triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01-08/6/2024), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2024.

Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là “Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển” nhằm khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời với bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển.

Ngày Đại dương thế giới năm 2024, được Liên hợp quốc phát động có chủ đề “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương” với ý nghĩa Đại dương nuôi sống nhân loại và mọi sự sống trên trái đất, nhưng những hiểu biết của chúng ta về đại dương còn rất hạn chế so với sự rộng lớn, bao la của đại dương. Các tác động và hậu quả thảm khốc gây ra cho đại dương đang được báo động ở nhiều nơi trên thế giới. Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương xanh và bền vững.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới; ngày 22/5/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk có Công văn số 1749/STNMT-TNN đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể có kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp như: tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế biển, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn biển, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế hiệu quả, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 6/2024, đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo; đổi mới phương thức, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, mạng xã hội, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như Chiến dịch ra quân thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường… Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa; tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tập trung đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

Thông tin, tài liệu truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (http://vasi.gov.vn); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (https://tainguyenmoitruong. gov.vn).

Quỹ Bảo vệ và PTR