Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022

Thứ Tư, 01-06-2022 / 1:08:01 Sáng
415 Lượt xem

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc  phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Theo đó, trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng ngành, địa phương tổ chức hưởng ứng một cách thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình dịch bệnh: Tổ chức mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải. Tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng bảo vệ môi trường như: chương trình giáo dục môi trường

Buy Kamagra UK

, giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ nguồn nước; bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường; có chính sách khuyến khích nhà đầu tư và huy động vốn các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường …

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ nay đến ngày 30/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022; Tuần lễ Biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2022.

Phòng Truyền thông