Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021

Thứ Sáu, 28-05-2021 / 2:21:52 Sáng
490 Lượt xem

Ngày 27/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4569/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn 4097/BYT-KCB ngày 19/5/2021 của Bộ Y tế về hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo Bộ Y tế tại Công văn số 4097/BYT-KCB nêu trên, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021; phối hợp, triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Y tế.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; hướng dẫn, tham mưu, tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế, UBND tỉnh trước ngày 22/6/2021 theo quy định.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk