Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Thứ Hai, 26-08-2019 / 3:20:13 Sáng
2270 Lượt xem

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6629/UBND-NNMT ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh để hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, vì một Việt Nam với môi trường trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Nhằm tuyên truyền, vận động kêu gọi cộng đồng tham gia phong trào”chống rác thải nhựa”, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Ngày 23/8/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2379/SNN-VP đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hưởng ứng thực hiện.

Trailer tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa năm 2019

Để triển khai hoạt động hưởng ứng phong trào trên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh yêu cầu các Phòng, chi nhánh Quỹ liên huyện thuộc Quỹ tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SNN ngày 04/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 15/QBVR-TTh ngày 09/01/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”.
  2. Nghiêm túc thực hiện cam kết không sử dụng bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan , đơn vị.
  3. Phát động công chức, viên chức, người lao động và vận động người thân tham gia hưởng ứng phong trào “Nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.
  4. Không sử dụng túi ni lông, nước uống đóng chai, ống hút, khăn lau và các vật dụng bằng nhựa dùng một lần trong công sở và khi tổ chức các hội nghị, mít tin, hội thảo, tiếp khách; chuyển đổi sang tự đun nước hoặc dùng các vật tái sử dụng nhiều lần, các sản phẩm thân thiện với môi trường như cốc giấy, ống hút tre, bột gạo.
  5. Phát động cộng đồng chung tay thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, thực hiện thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.
  6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần.
  7. Đăng ký tham gia thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Huỳnh Lài – Phòng Truyền thông