Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thứ Sáu, 23-02-2024 / 2:59:01 Sáng
245 Lượt xem

Ngày 22/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1347/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành,,UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1904-CV/BTGTU ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Công văn số 1347/UBND-KGVX xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Công văn số 1904-CV/BTGTU thực hiện. Triển khai thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tìm hiểu và tham gia Cuộc thi.

Nội dung thi: Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Hình thức thi: Trắc nghiệm trực tuyến tại chuyên mục “Nghị quyết và cuộc sống” trên Trang thông tin điện tử https://baocaovien.vn và các báo, tập chí trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi (Tuần thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024; Tuần thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; Tuần thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024).

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất, trị giá 03 triệu đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng, 03 giải ba, mỗi giải trị giá 01 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng. Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử https://baocaovien.vn.

Quỹ BV&PTR