Hưởng ứng, tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI – Năm 2024

Thứ Sáu, 24-05-2024 / 2:05:32 Sáng
49 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 2027-CV/BTC ngày 16/5/2024 của Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI – Năm 2024; để góp phần tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các kết quả tích cực về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; tạo đợt sinh hoạt chính trị và thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; Ngày 17/5/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1853/SNN-VP đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI – Năm 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động tiếp cận thông tin, nghiên cứu viết, sáng tác các tác phẩm báo chí tham gia Giải với số lượng cao nhất.

Về thời gian nhận tác phẩm: Thời hạn cuối cùng tiếp nhận tác phẩm báo chí tham dự Giải trước ngày 30/9/2024.

Về địa chỉ nhận tác phẩm: Hồ sơ tham dự Giải nộp trực tiếp (hoặc gửi qua đường bưu điện) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan thường trực Giải; địa chỉ: số 14, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, đặc biệt tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23/11/1940-23/11/2024), 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)… Do đó, cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, người làm báo chuyên và không chuyên tích cực hưởng ứng, tham gia viết các tác phẩm tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI Năm 2024.

Quỹ Bảo vệ và PTR