Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Thứ Năm, 12-05-2022 / 2:16:30 Sáng
354 Lượt xem

Xem Kế hoạch 99/KH-UBND tại đây

Ngày 28/4/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 từ ngày 29/4/2022 đến 30/6/2022 kéo dài đến ngày 28/8/2022 với thông điệp: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”. Tại kế hoạch này UBND tỉnh đã đưa ra các thông điệp hưởng ứng như: Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch với vệ sinh môi trường nông thôn năm 2022. Nâng cao trách nhiệm các cấp, nghành với người dân trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh. Khi thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãnh phí. Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước. Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân. Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là nhiệm là lợi ích của gia đình và cộng đồng. Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình. Vì sức khỏe của bạn

puttygen.net/

, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

Nhằm nâng cao hiểu biết

generic levitra
, trách nhiệm, sự tham gia cam kết các gia đình, cộng đồng, ban nghành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội với chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Phòng Truyền thông