Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 11-10-2023 / 1:08:01 Sáng
215 Lượt xem

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 với chủ đề:“Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đây là nội dung được xác định cụ thể tại Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Kế hoạch số 156 xem tại đây

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2023 với các trọng tâm như:

– Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó, tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phòng cháy, chữa cháy; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các Hiệp định Thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới…

– Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh, góp phần củng cố niềm tin và tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

– Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các văn bản luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

 – Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

– Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương trọng tâm là triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực tại cơ sở bằng những hình thức như:

– Đẩy mạnh thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội.

– Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoạt động thanh niên tình nguyện, giáo dục pháp luật ngoại khóa; lồng ghép trong các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở…

– Hưởng ứng, tham dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV”.

– Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028…

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định một số hoạt động hưởng ứng cụ thể như:

– Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Lắk” năm 2023 và cử Đội thi đại diện cho tỉnh tham dự vòng thi khu vực Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV” do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức.

– Tổ chức các hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

– Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”

– Tổ chức phổ biến, quán triệt các Luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023

-Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như:

+ Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác truyền thông chính sách

+ Xây dựng chuyên mục “Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11” trên Cổng/Trang thông tin điện tử; các ấn phẩm, bản tin; tổ chức xây dựng, đăng tải các tin, bài viết, phóng sự, clip ngắn… về hưởng ứng Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, yotube và các fanpage khác…)

­+ Truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam qua các hình thức như lắp đặt, treo các pano, áp phích, phướn, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính, trung tâm; trụ sở làm việc.

Quỹ BV&PTR