Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5” tại Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ Năm, 26-05-2022 / 2:48:54 Sáng
413 Lượt xem

Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4133/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2421/BYT-KCB ngày 11/5/2022 của Bộ Y tế về việc thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022. 

Ngày 25/5/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch số 1508/KH-SNN để triển khai hưởng ứng với mục đích thực thi nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, giảm nhu cầu sử dụng và tiến đến từ bỏ các sản phẩm thuốc lá nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá và nguy cơ hít phải khói thuốc lá thụ động gây ra. Triển khai xây dựng mô hình “công sở không khói thuốc” trong các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Kế hoạch trên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn để 100% cán bộ

buy kamagra

, công chức, viên chức và người lao động hiểu biết về tác hại của thuốc lá và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc Sở tiến hành xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2023. Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình “công sở không khói thuốc” tại văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp của các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động phấn đấu từ nay đến hết năm 2023, giảm 30% – 50% người hút thuốc tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở từ bỏ sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Căn cứ vào các nội dung của kế hoạch, Sở Nông nghiệp và PTNT  yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định.

.