Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)

Thứ Năm, 14-12-2023 / 12:51:51 Sáng
280 Lượt xem

Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 192/KH-UBND xem tại đây

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (1904-2024) với Chủ đề  “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thông qua đợt thi đua khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong mỗi thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành tựu đổi mới của tỉnh trong những năm qua nói riêng và của đất nước nói chung, qua đó tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, truyền thống quê hương Đắk Lắk anh hùng.

Phát huy, xây dựng tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.

Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh phải đảm bảo đúng thẩm quyền, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, có chiều sâu, nhằm tạo không khí phấn khởi ngày hội lớn của toàn dân hướng về cội nguồi, động viên cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đợt thi đua đặc biệt phải triển khai sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên dịa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt ở cơ quan, đơn vị, địa phương, theo dõi, phát hiện, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt này.

Quỹ Bảo vệ và PTR