Kế hoạch sử dụng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột để thông tin, tuyên truyền Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Thứ Hai, 27-02-2023 / 8:17:57 Sáng
324 Lượt xem

Ngày 24/02/2023, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch số 45/KH-TBTT về sử dụng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột để thông tin, tuyên truyền Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Chi tiết Kế hoạch số 45/KH-TBTT xem tại đây

Đường link để tải các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột tại đây

Theo đó, việc sử dụng các tác phẩm video clip đạt giải của Cuộc thi để đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và trong các chương trình quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột trong nước và các kênh truyền thông, mạng xã hội quảng bá ra nước ngoài.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo của các tổ chức, tập thể, cá nhân góp phần quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột, cũng như tôn vinh tinh thần nhiệt huyết, niềm tự hào về quê hương Đắk Lắk giàu bản sắc; nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống trong các tầng lớp Nhân dân.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong công tác truyền thông về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đăng ký theo dõi các kênh mạng xã hội chính thức của Lễ hội (Trang Fanpage Lễ hội: https://www.facebook.com/lehoicaphevn) và chia sẻ các tác phẩm video clip đạt giải trên các nền tảng mạng xã hội, Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan và tài khoản mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Youtube, Zalo, Instagram… cá nhân nhằm góp phần lan tỏa thông tin Lễ hội Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia vận động người dân tham gia chia sẻ để thực hiện trách nhiệm “mỗi người dân là một Đại sứ truyền thông” của Lễ hội.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh