Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024 (Ngày 10 tháng 10)

Thứ Tư, 24-04-2024 / 1:46:45 Sáng
190 Lượt xem

Ngày 22/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024 (Ngày 10 tháng 10).

Chi tiết Kế hoạch số 77/KH-UBND xem tại đây

Mục đích Kế hoạch là lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế – xã hội. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Yêu cầu các hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và bám sát với thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương. Thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk (Ngày 10 tháng 10 hàng năm). Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số – Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế số – xã hội nhanh và bền vững”.

Quỹ Bảo vệ và PTR