Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X và Chiến dịch những “Giọt Hồng Tây Nguyên” năm 2022

Thứ Năm, 16-06-2022 / 3:05:29 Sáng
363 Lượt xem

Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X và Chiến dịch những “Giọt Hồng Tây Nguyên” năm 2022.

Kế hoạch số 123/KH-UBND xem tại đây

Mục đích Kế hoạch là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về truyền thống, đạo lý, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu và tổ chức các hoạt động nhân đạo xã hội, đáp ứng đủ máu cho cấp cứu và điều trị các bệnh viện trong tỉnh và hỗ trợ máu về Viện huyết học truyền máu Trung ương. Yêu cầu các hoạt động của Chiến dịch cần đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và đạt các chỉ tiêu đề ra. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong thời gian trước, trong và sau các hoạt động của chương trình. Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, các điểm diễn ra hoạt động; xây dựng các đoạn phim quảng bá trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh Truyền hình địa phương.

Phòng Truyền thông