Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng, ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”

Thứ Sáu, 02-06-2023 / 1:13:59 Sáng
300 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐPH về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”, ngày 01/6/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký ban hành văn bản số 1879/SNN-VP gửi đến các  phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở để tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, người dân, doanh nghiệp biết, đăng ký tham gia.

Kế hoạch số 73/KH-HĐPH xem tại đây

Ngày 23/05/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 73/KH-HĐPH về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và cách thức nhận biến, phòng tránh các thông tin giả, sai sự thật, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sử dụng, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân khi hoạt động trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật.

Kế hoạch đề ra yêu cầu nội dung thi phải thiết thực, phù hợp với đối tượng dự thi. Cuộc thi phải được truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau để thu hút sự chú ý, quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức Cuộc thi phải bám sát nội dung, trình tự tại Kế hoạch này, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức để đạt kết qủa cao. Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh.

Đối tượng dự thi là cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi

Một số quy định của Đảng có liên quan đến việc sử dụng internet, mạng xã hội như: Quy định số 85-QD/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội…

Các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Một số thủ đoạn lừa đảo, các biện pháp phòng tránh và bảo mật thông tin trên không gian mạng.

Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet (chi tiết được quy định cụ thế tại Thế ỉệ cuộc thi).

Thời gian tổ chức Cuộc thi

Dự kiến diễn ra trong tháng 10 và tháng 11/2023. Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc) được quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt giải. Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

Minh Đức, Phòng Truyền thông