Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Thứ Năm, 29-09-2022 / 2:04:21 Sáng
399 Lượt xem

Ngày 27/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Chi tiết Kế hoạch số 189 xem tại đây

Theo đó, mục đích Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ HTSĐ, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Chủ đề của Tuần lễ là “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.

Tuần lễ được phát động trên phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022.

Đối với cấp tỉnh: Tổ chức theo hình thức trực tiếp; Lễ khai mạc lúc 8g00 phút, ngày 01/10/2022 (Thứ Bảy); tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (Số 02, đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Đối với cấp huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, UBND các huyện chỉ đạo triển khai Tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp với bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2022 gồm: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

Tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu. Khuyến khích các thư viện công cộng, các trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, các nguồn tài nguyên học liệu mở;…

Phòng Truyền thông