Kế hoạch triển khai thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách”

Thứ Năm, 06-10-2022 / 7:51:53 Sáng
402 Lượt xem

Ngày 05/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách”. 

Xem Kế hoạch số 194 tại đây

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích nhằm đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh và người dân hạnh phúc.

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh duy trì thành nề nếp, liên tục, thường xuyên và là cẩm nang hướng dẫn cách ứng xử trong gia đình, dòng họ, cộng đồng nơi cư trú, nơi công cộng, trên mạng xã hội, các cơ sở tôn giáo, trường học, khi tham gia giao thông; các điểm, khu du kịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại… Bộ quy tắc được tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh với sự triển khai đồng bộ của các cấp, các ngành và các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị có liên quan; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách du lịch và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá kết quả thực hiện Bộ quy tắc ứng xử phải gắn kết với việc kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; và bình xét thi đua hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.     

Phòng