Khai mạc lớp tập huấn “Xử lý, phân tích ảnh vệ tinh, phát hiện sớm nguy cơ mất rừng cho cán bộ lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk”

Thứ Tư, 14-04-2021 / 7:16:01 Sáng
916 Lượt xem

Để khai thác, xử lý, giải đoán ảnh viễn thám và tích hợp cơ sở dữ liệu bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng; trong 03 ngày từ 14-16/04/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới – TROPENBOS (đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn huấn “Xử lý, phân tích ảnh vệ tinh, phát hiện sớm nguy cơ mất rừng cho cán bộ lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk”.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 30 học viên đến từ các đơn vị: Chi cục Kiểm Lâm, Sở Tài Nguyên Môi Trường, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, các ban quản lý – khu bảo tồn thiên nhiên, các công ty lâm nghiệp có chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và cán bộ kiểm tra giám sát, cán bộ chi nhánh Quỹ liên huyện thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Lớp tập huấn do 02 gảng viên là ông Vũ Thái Vũ và bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – cán bộ của Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới hướng dẫn.

Lớp tập huấn nhằm hỗ trợ trang bị những kỹ năng về xử lý, phân tích ảnh vệ tinh cho học viên để phục vụ tốt hơn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, dự báo nguy cơ mất rừng sớm thông qua việc sử dụng các phần mềm mới cho phép hỗ trợ tải ảnh vệ tinh một cách nhanh chóng và xử lý ảnh viễn thám đạt chất lượng cao, đảm bảo sẽ giúp cho các học viên có cái nhìn tổng quát cũng như cụ thể về khu vực muốn theo dõi. Qua đó, giúp các chủ rừng sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường trong lâm phần quản lý để có biện pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Kiểm tra – Giám sát theo dõi diễn biến rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Tin, ảnh: Sơn Tùng – Phòng Truyền thông