Khai thác Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT

Thứ Ba, 10-10-2023 / 1:52:14 Sáng
265 Lượt xem

Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Reavol xây dựng và phát triển Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên nền tảng công nghệ Reavol (nền tảng này đã được Cục An toàn thông tin-Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo điều kiện kỹ thuật an toàn trên không gian mạng). Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, đến này Tủ sách trực tuyến nêu trên đã hoạt động ổn định, có nhiều tài liệu, sách hay phục vụ bạn đọc với nhiều hình thức khai thác hữu ích như đọc bản text, nghe bản audio…

Để tủ sách trực tuyến đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, học tập, sản xuất, kinh doanh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, từng bước nâng cao kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành và thực hiện chủ trương “tri thức hóa nông dân”; ngày 09/10/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 3660/SNN-KHTC đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở :

1. Phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị về Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cài đặt ứng dụng Reavol và khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên số đã đưa lên ứng dụng Reavol và trải nghiệm văn hóa đọc tài liệu trên không gian mạng. Để cài đặt ứng dụng Reavol, truy cập theo đường link sau để nhận tài liệu hướng dẫn:

http://thuvien.mard.gov.vn/rResources/HDSD%20tu%20sach%20BNN.pdf

2. Phối hợp rà soát, bổ sung những nội dung chuyển đổi số mới cho Tủ sách (như các khái niệm mới; chính sách mới; mô hình, cách làm hay đã phát huy hiệu quả…) nhằm phát huy giá trị nguồn tư liệu ngành dưới hình thức mở nhằm đa dạng hóa các hình thức cung cấp thông tin, tài liệu đến người làm việc trong Ngành và người nông dân.

Quỹ BV&PTR