Khảo sát diện tích đăng ký trồng rừng thay thế năm 2018 tại Khu BTTN Ea Sô

Thứ Năm, 23-08-2018 / 2:40:01 Sáng
1536 Lượt xem

Để có cơ sở tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản trình UBND tỉnh giao nhiệm vụ, phân bổ kinh phí cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các đơn vị, tổ chức có chức năng tổ chức trồng rừng thay thế; ngày 22/8/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với  Phòng Quản lý xây dựng công trình và nghiệp vụ tổng hợp của Sở, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar tiến hành khảo sát quỹ đất dự kiến để tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô theo đăng ký của đơn vị.

Khảo sát quỹ đất dự kiến trồng rừng thay thế năm 2018 tại Khu BTTN Ea Sô. Ảnh Minh Tuấn

Khảo sát ngoài thực địa, đối chiếu với các quy định hiện hành, đoàn kiểm tra khảo sát nhận thấy diện tích đất trống có khả năng đưa vào trồng rừng thay thế khoảng 11 ha; vị trí tại các lô 12, khoảnh 5 và lô 17, khoảnh 4, tiểu khu 630 thuộc địa giới hành chính xã Ea Sô, huyện Ea Kar được quy hoạch là rừng đặc dụng thuộc phân khu phục hồi sinh thái. Đoàn thống nhất tham mưu để phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô năm 2018.

Đoàn công tác kiểm tra quỹ đất dự kiến trồng rừng thay thế năm 2018.  Ảnh Minh Tuấn

 Theo đó đoàn đề nghị Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô triển khai các bước tiếp theo theo hướng dẫn tại Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đúng quy định.

Tin: Minh Tuấn – Chi nhánh M’Đrắk – Ea Kar