Kiểm tra công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 4 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông

Thứ Năm, 21-02-2019 / 1:09:25 Sáng
1102 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các công trình lâm sinh năm 2018 nguồn vốn ngân sách và Kế hoạch số 90/KH-ĐKT ngày 17/01/2019 của Đoàn kiểm tra số 100 về Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các công trình lâm sinh năm 2018 nguồn vốn ngân sách. Ngày 19/02/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Đoàn kiểm tra số 100 tiến hành đi hiện trường để kiểm tra công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 4 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông báo cáo tình hình việc chăm sóc rừng trồng thay thế của đơn vị cụ thể như sau:

a) Theo báo cáo trồng rừng thay thế của đơn vị: Diện tích trồng rừng thay thế của đơn vị bị giảm 10 ha do các nguyên nhân sau: lấn chiếm đất rừng; thiệt hại do Bão số 12 và cháy rừng.

b) Kết quả kiểm tra:

– Diện tích thực hiện: Qua kiểm tra thực tế cũng như theo Báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông thì tổng diện tích theo phương án được phê duyệt là 70,11 ha đến nay chỉ còn lại 60,11 ha trong đó 10 ha bị mất nguyên nhân do Bão số 12 năm 2017 làm gẫy đổ, cháy và lấn chiếm đất rừng (8.82 ha bị bão, cháy và 1,18 ha bị lấn chiếm).

– Tình hình sinh trưởng của cây: Qua thực tế kiểm tra đoàn nhận thấy cây Keo lai sinh trưởng tốt, rừng trồng đã khép tán. Đã xảy ra hiện tượng cây Keo lai chèn ép sự phát triển cây Dầu rái.

– Kỹ thuật chăm sóc: Qua kiểm tra thì Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông đã tiến hành biện pháp kỹ thuật chăm sóc rừng trồng năm thứ 4.

Để triển khai có hiệu quả công trình chăm sóc rừng trồng thay thế của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông đối với những năm tiếp theo. Đoàn kiểm tra đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

– Đề nghị Công ty tiếp tục chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng trồng và tiếp tục thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh thẩm định và Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

– Đề nghị Công ty tổ chức trồng dặm đối với những diện tích cây bị chết để đảm bảo đúng tỷ lệ cây sống theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt.

– Đối với diện tích bị mất do cháy và lấn chiếm đất rừng đề nghị Công ty có Văn bản trình cơ quan có chức năng để có hướng xử lý.

Tin: Đăng Khoa, Phòng KH-TH.