Kiểm tra công trình trồng rừng thay thế năm 1 và công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Thứ Ba, 19-03-2019 / 6:45:59 Sáng
1413 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các công trình lâm sinh năm 2018 nguồn vốn ngân sách và Kế hoạch số 90/KH-ĐKT ngày 17/01/2019 của Đoàn kiểm tra số 100 về Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các công trình lâm sinh năm 2018 nguồn vốn ngân sách. Ngày 13/3/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Đoàn kiểm tra số 100 tiến hành đi hiện trường để kiểm tra công trình trồng rừng thay thế năm 1 và công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Sau khi nghe báo cáo tình hình việc trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, đoàn đi kiểm tra thực tế hiện trường. Kết quả như sau:

Năm 2017 đơn vị đã trồng rừng thay thế là 38 ha và năm 2018 là 10 ha rừng đặc dụng. Rừng trồng năm 2017, đơn vị đã tiến hành trồng dặm lại các lô rừng có diện tích cây chết và đã tiến hành biện pháp kỹ thuật chăm sóc; riêng rừng trồng năm 2018 cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Qua kiểm tra thực tế ngoài hiện trường thì thấy cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên tại một số vị trí trong các lô được kiểm tra. Đoàn kiểm tra phát hiện vẫn còn một số cây sinh trưởng, phát triển kém.

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã tiến hành biện pháp kỹ thuật chăm sóc rừng và tiến hành trồng dặm lại những vị trí cây bị chết hoặc tại những nơi cây sinh trưởng, phát triển kém.

Để triển khai có hiệu quả công trình chăm sóc rừng trồng thay thế của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đối với những năm tiếp theo. Đoàn kiểm tra đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

– Đề nghị Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tiếp tục chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng trồng và tiếp tục thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh thẩm định và Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

– Đề nghị Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tổ chức trồng dặm đối với những diện tích cây bị chết để đảm bảo đúng tỷ lệ cây sống theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt.

Tin: Đăng Khoa, phòng KHTH