Kiểm tra diện tích đưa vào trồng rừng thay thế năm 2024 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu

Thứ Tư, 03-04-2024 / 1:16:21 Sáng
367 Lượt xem

Ngày 26/3/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp cùng Phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrắk  và đơn vị chủ quản tiến hành khảo sát quỹ đất dự kiến để tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2024 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 41/SNN-CCKL ngày 05/1/2024.

Hình ảnh Đoàn trên đường đi kiểm tra quỹ đất dự kiến trồng rừng thay thế năm 2024 (ảnh Sỹ Điền)
Khảo sát quỹ đất dự kiến trồng rừng thay thế năm 2024  tại Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu . (ảnh Sỹ Điền).

Qua quá trình khảo sát ngoài thực địa, kiểm tra nội nghiệp và đối chiếu với các quy định hiện hành thì Đoàn kiểm tra khảo sát thống nhất: Diện tích đất trống có khả năng trồng rừng thay thế khoảng 30ha.

Vị trí khu vực đăng ký trồng rừng thay thế của Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu tại: lô 9aa, khoảnh 1, tiểu khu 801 thuộc địa giới hành chính xã Ea Trang, huyện M’’Đrắk được quy hoạch là rừng phòng hộ đầu nguồn và Đoàn khảo sát sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế cho Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu.

Hình ảnh thực bì đoàn kiểm tra quỹ đất thống nhất đưa vào trồng rừng thay thế năm 2024 (ảnh Sỹ Điền)

Ngoài ra, Đoàn khảo sát cũng đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu triển khai các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp theo đúng quy định./.

Tin: Hàng Văn Đức, Chi nhánh Ea Kar – M”Đrắk