Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện trồng rừng thay thế năm 2017 tại Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Thứ Tư, 26-09-2018 / 7:11:20 Sáng
1272 Lượt xem

Ngày 25/9/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp cùng Phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện trồng rừng thay thế từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 tại Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tại Công văn số 2351/SNN-QBVR ngày 10/9/2018.

Qua kiểm tra, giám sát thực hiện, Đoàn kiểm tra khảo sát thống nhất kết quả thực hiện trồng rừng thay thế từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 tại Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô:

– Diện tích thực hiện: đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt (38 ha).

– Tình hình sinh trưởng của cây:Loài cây trồng là Dầu rái, hiện đang sinh trưởng tốt và phát triển tốt. Tuy nhiên tại một số lô được kiểm tra vẫn còn hiện tượng cây trồng sinh trưởng, phát triển kém; một số cây chết.

– Kỹ thuật chăm sóc: Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã tiến hành biện pháp kỹ thuật chăm sóc rừng và đang tiến hành trồng dặm lại những vị trí cây sinh trưởng, phát triển kém và những cây bị chết.

Đoàn đề nghị Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng trồng và phòng chống cháy rừng; tổ chức trồng dặm đối với những diện tích có tỷ lệ cây sống thấp để đảm bảo đúng tỷ lệ cây sống theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt.

Tin: Hàng văn Đức – Chi nhánh Ea Kar, M”Drăk