Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Bông – Krông Pắc

Thứ Hai, 25-10-2021 / 2:09:00 Sáng
497 Lượt xem

Trong hai ngày 29-30/9/2021, Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện Krông Bông – Krông Pắc phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông và Phòng Nông nghiệp huyện Krông Pắc tiến hành kiểm tra, giám sát công tác trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn 02 huyện Krông Bông – Krông Pắc  theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Theo đó, năm 2021 có 07 đơn vị trên địa bàn huyện Krông Bông đăng ký trồng  1.820 cây và huyện Krông Pắc có 11 đơn vị với số cây đăng ký là 1.753 cây. Toàn bộ loại cây đăng ký đều là cây sao đen, phù hợp với loại cây đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11/6/2021.

Qua kết quả kiểm tra ở cả hai huyện, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 93%.

Trong các năm gần đây, Chương trình  “Trồng cây phân tán” được đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, thông qua chương trình này Quỹ tỉnh hằng năm hỗ trợ giống cây rừng cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện. Năm nay, công tác trồng cây phân tán tại  02 huyện Krông Bông – Krông Pắc được thực hiện tương đối tốt việc trồng cây xanh phân tán, từ công tác chuyển bị hố, chuyển bị cây chống đến việc thực hiện trồng cây tạo bóng mát, cảnh quan môi trường.

Để việc trồng cây phân tán đạt hiệu quả cao nhất, Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông – Krông Pắk phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông và Phòng Nông nghiệp huyện Krông Pắc chủ động làm việc với các đơn vị có đăng ký trồng cây phân tán trên địa bàn huyện để yêu cầu các đơn vị được nhận cây giống phân công rõ trách nhiệm, chủ động chuẩn bị hố trồng, cây chống và công tác quản lý bảo vệ cây trồng để cây trồng đến đâu đảm bảo sống đến đó. Công tác chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng phải được đặc biệt được quan tâm, gắn với trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký trồng.

Tin, ảnh: Lê Tấn Cường, CN Krông Bông-Krông Pắk