Kiểm tra, Giám sát việc thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2018 tại UBND xã Yang Mao

Thứ Năm, 13-09-2018 / 3:18:00 Sáng
1499 Lượt xem

Ngày 11/9/2018, UBND xã Yang Mao tổ chức chi tạm ứng tiền DVMTR đợi 1 năm 2018 cho hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã cử cán bộ phối hợp với UBND xã tham gia kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kết quả thực hiện Chính sách chi trả DVMTR 6 tháng đầu năm 2018 và việc chi tạm ứng tiền nhận khoán cho các nhóm hộ.

 

UBND xã Yang Mao được nhà nước giao quản lý 6.800 ha rừng tự nhiên, toàn bộ diện tích rừng trên đều thuộc hệ thống lưu vực Sê Rê Pốk. UBND xã đã chủ động giao khoán diện tích rừng trên cho 24 nhóm hộ với 240 hộ là người dân sinh sống trên địa bàn toàn xã để quản lý bảo vệ.

Một số hình ảnh buổi chi tạm ứng tiền 6 tháng đầu năm 2018 cho người dân – Ảnh: Dân Giang

Với đơn giá được phê duyệt tại Quyết định 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2018 là 300.000 đồng/ha cho hệ thống lưu vực Sê Rê Pốk thì bình quân số tiền được nhận của mỗi hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2018 trên địa bàn xã là gần 8 triệu đồng.

Trong đợt cho tạm ứng này, Cán bộ Quỹ tỉnh phối hợp với UBND xã kiểm tra hồ sơ, kết quả quản lý bảo vệ rừng nhận khoán của nhóm hộ; trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng (bảng chấm công, biên bản …)

Song song với việc giám sát cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng trao đổi, giải đáp được những thắc mắc liên quan đến chính sách chi trả DVMTR, công tác quản lý bảo vệ rừng; quyền lợi, trách nhiệm của những người tham gia quản lý bảo vệ rừng và những lợi ích mà rừng mang lại. Từ đó giúp người dân có thêm động lực để quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tốt hơn.

Xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh; trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giúp nâng cao hơn nữa hiểu biết việc thực thi chính sách, qua đó giúp người dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ngày một hiệu quả, đi vào cuộc sống./

TinBá Định – chi nhánh Krông Bông – Krông Pắk