Kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện chi trả DVMTR tại tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 28-06-2024 / 2:14:13 Sáng
83 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2024 theo Quyết định số 43/QĐ-VNFF-BĐH ngày 14/3/2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, từ ngày 26-28/6/2024, Đoàn công tác gồm các thành viên trong Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cùng Vụ Tài chính, Thanh tra (Bộ Nông nghiệp và PTNT) kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế tại tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác do Ông Đào Văn Thanh, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn.

Ngày 26/6/2024, đoàn làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Quỹ tỉnh; Ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc cùng trưởng các phòng chuyên môn của Quỹ tỉnh. Đoàn được Quỹ tỉnh cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trong phạm vi nội dung kiểm tra; nghe báo cáo về Tổ chức bộ máy, biên chế; Thông tin chung về diện tích rừng của tỉnh cùng tình hình thực hiện nhiệm vụ chi trả DVMTR năm 2023 và đến thời điểm kiểm tra năm 2024. Các thành viên đoàn công tác kiểm tra, trao đổi, nắm bắt công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, 2024 cụ thể như tổng số cuộc kiểm tra, giám sát, các sai phạm đã phát hiện xử lý cùng các biện pháp xử lý…; công tác Trồng cây phân tán, công tác chi trả tiền DVMTR năm 2023 và đến thời điểm hiện tại. Nhờ chủ động đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của Quỹ tỉnh đã giúp việc thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Ngày 27/6/2024, đoàn có một ngày làm việc tại huyện Lắk, đi thực tế hiện trường, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế tại Ban QL rừng LSVHMT Hồ Lắk và xã Đắk Phơi.

Đoàn đánh giá cao kết quả mà Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Đắk Lắk đạt được; Quỹ tỉnh và các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR, quản lý, sử dụng tiền DVMTR theo quy định; trồng cây phân tán, trồng rừng thay thế đúng vị trí, diện tích, chủng loại, tiêu chuẩn theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đoàn ghi nhận những kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc tại Quỹ tỉnh Đắk Lắk như việc xác định diện tích rừng chi trả DVMTR, công tác xây dựng bản đồ chi trả, việc áp dụng hệ số K, việc chưa có văn bản quy định về số lượng các đơn vị phải kiểm tra, chưa có hướng dẫn về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư…nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chi trả DVMTR nhằm thực hiện tốt chính sách chỉ trả DVMTR.

Quỹ Bảo vệ và PTR