Kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018

Thứ Hai, 21-01-2019 / 3:45:12 Sáng
1657 Lượt xem

Từ ngày 07/01/2019, Đoàn kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 1401/QĐ-SNN ngày 27/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng  (DVMTR) năm 2018  trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kết quả sau khi đoàn xác định sẽ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các chủ rừng có cung ứng DVMTR làm cơ sở thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2018 đúng quy định, minh bạch, chính xác.

Năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt 45 hồ sơ chi trả tiền DVMTR. Theo đó tổng diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018 trên địa bàn tỉnh được phê duyệt là  222.523,8 ha.

Việc kiểm tra xác định diên tích rừng cung ứng DVMTR được thực hiện dựa trên hồ sơ hiện trạng (số liệu, bản đồ) được phê duyệt, kết quả bảo vệ rừng thực tế của từng chủ rừng (nghiệm thu của cơ sở) để xác định cho từng chủ rừng. Đoàn chọn ngẫu nhiên 1-3% khối lượng diện tích của từng chủ rừng, theo nhiều hướng khác nhau để đảm bảo khách quan và độ chính xác cao nhất.

Qua kiểm tra tại một số đơn vị chủ rừng, diện tích rừng giao khoán cho hộ gia đình, cộng đồng thôn buôn; diện tích rừng được quản lý bảo vệ tập trung các chủ rừng đều thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ. Các đơn vị chủ rừng đã thực hiện nghiệm thu cơ sở theo quy định, tiếp tục rà soát diện tích rừng không đủ tiêu chí, diện tích còn sai lệch giữa thực tế với kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh được UBND tỉnh công bố.

Đối với diện tích rừng được xác định đủ điều kiện cung ứng DVMTR sẽ được thanh toán 100% giá trị. Đối với diện tích rừng bị tác động, không đảm bảo cung ứng DVMTR (gồm khai thác, chặt phá, xâm lấn, bị cháy, chuyển mục đích sử dụng trái phép…) sẽ không được thanh toán.

Chính sách chi trả DVMTR đang ngày càng phát huy hiệu quả của nó trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và góp phần ổn định đời sống cho người dân sống gần rừng.  Khi sự liên kết và gắn bó với rừng của người dân ngày càng được tăng lên nhờ chính sách này, rừng sẽ được bảo vệ hiệu quả và phát triển bền vững trong tương lai.

Kết quả xác định diện tích rừng là cơ sở  quan trọng để thanh toán chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng là tổ chức, UBND các xã, người dân và cộng đồng dân cư thôn có diện tích rừng cung ứng DVMTR; đồng thời giúp cho việc thực thi chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả mong đợi.

Tin: phòng Truyền thông