Lễ giao xe máy phục vụ công tác cho cán bộ tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 11-06-2019 / 9:35:35 Sáng
1208 Lượt xem

Chiều ngày 11/6/2019, Phòng Tổ chức Hành chính – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức bàn giao xe mô tô (đợt 3) cho cán bộ, người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám Đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Nhằm triển khai có hiệu quả Chính sách dịch vụ môi trường rừng, chương trình  trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh. Được sự đồng ý và cho phép của UBND tỉnh, Quỹ tỉnh đã mua 19 chiếc xe mô tô (nhãn hiệu Honda Future 125FI) để cấp cán bộ, người lao động Quỹ tỉnh làm việc tại các Chi nhánh Quỹ liên huyện để phục phụ cho công tác chuyên môn.

Ngoài nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý nguồn vốn uỷ thác; để công tác chi trả DVMTR đúng, đủ, công khai minh bạch, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phải thực hiện công tác xác định lưu vực các nhà máy thủy điện để chi trả cho từng lưu vực…; xác định diện tích rừng, đánh giá chất lượng rừng của từng chủ rừng trong lưu vực; chi trả tiền trực tiếp cho các đối tượng chủ rừng là hộ gia đình cá nhân, cộng đồng thôn buôn; kiểm tra, giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tuyên truyền Luật lâm nghiệp, Nghị định liên quan tới dịch vụ môi trường rừng và chính sách phát triển lâm nghiệp… thì việc trang bị phương tiện xe máy phục vụ công tác chung của đơn vị là hết sức cần thiết, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại buổi nhận giấy tờ và xe, cán bộ người lao động quỹ tỉnh cảm động và cám ơn Ban lãnh đạo Quỹ tỉnh, tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình, luôn luôn học hỏi nâng cao nghiệp vụ để có thể cống hiến hết sức mình cho công việc đồng thời sẽ bảo quản xe tốt, lái xe an toàn.

Tin: Huỳnh Lài, phòng Truyền thông