Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị

Thứ Tư, 21-09-2022 / 1:44:39 Chiều
505 Lượt xem

Ngày 21/9/2022 Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Huỳnh Ngọc Hân – trưởng Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Năng – Buôn Hồ và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho Đảng viên dự bị Trần Liên Hiệp

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Viết Việt – Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Sở, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Minh Chí, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ tỉnh cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Huỳnh Ngọc Hân. Đồng thời, dặn dò đồng chí Đảng viên mới cần phải luôn rèn luyện tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên. 

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Viết Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, chánh Văn phòng Sở đã chúc mừng đồng chí Huỳnh Ngọc Hân sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở ngày càng phát triển.

Trải qua thời hạn một năm dự bị, phấn đấu, rèn luyện với sự giúp đỡ của Chi bộ cơ quan, đồng chí Trần Liên Hiệp đảng viên mới đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng lập trường vững vàng, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt cấp ủy, Chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Quỹ tỉnh công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị Trần Liên Hiệp được kết nạp trong năm 2021, chúc mừng đồng chí Trần Liên Hiệp đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng và căn dặn đồng chí tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò của một đảng viên trong tổ chức.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và phát triển Đảng của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ, năng động, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Trần Minh Đức, phòng Truyền thông