Một doanh nghiệp trao tặng 25.000 cây xanh để trồng trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 16-08-2023 / 1:27:45 Sáng
781 Lượt xem

Để đạt được mục tiêu của Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cần nhiều nguồn vốn, trong đó vốn xã hội hóa có vai trò quan trọng là đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng… cho các hoạt động trồng cây xanh phân tán khu vực nông thôn và các khu vực công cộng khác thông qua hỗ trợ cây giống, kinh phí.

Để thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu độ che phủ rừng đạt từ 40– 42%, với mong muốn xã hội hóa trong công tác trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Trong thư ngõ ngày 10/4/2023 gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hãy thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình cảm, trách nhiệm của mình với công tác bảo vệ và phát triển rừng nói chung và công tác trồng cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực để tạo nên phong trào, nét văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng: “Ngành ngành trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”, hoặc có thể ủng hộ kinh phí, nguồn lực về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk để triển khai thực hiện,… tiến tới đến năm 2025 và những năm tiếp theo, cây xanh trở thành nét đẹp của kiến trúc cảnh quan đô thị và các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hưởng ứng Thư ngỏ nói trên, đến nay đã có nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân đã thực hiện việc hỗ trợ kinh phí về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (đơn vị trực tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ này).

Đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Ngân hàng Đông Nam Á (Sea Bank) với mong muốn nhân rộng hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa hoạt động trồng cây, giữ gìn hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đã trao tặng 25.000 cây xanh để trồng trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và mong muốn trong thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh ủng hộ cây giống, kinh phí để trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ quản lý, sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Ban Biên tập