Nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Thứ Ba, 26-09-2023 / 2:28:36 Sáng
248 Lượt xem

Thực hiện năm ATGT 2023 với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, đảm bảo Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là một nội dung trọng tâm của công tác đảm bảo an ninh quốc gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Ngày 20/9/2023, Công an tỉnh có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong bảo đảm trật tự, an  toàn giao thông

Để tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật TTATGT, nhất là các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, giảm TNGT có liên quan đến rượu, bia; góp phần kiểm soát tốt tình hình trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng phương châm “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị thủ trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới”, nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”.

Quán triệt để công chức, viên chức, người lao động đề cao trách nhiệm là một “tuyên truyền viên” trong tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia, từng bước hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”.

2. Nghiên cứu, bổ sung vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong đó quy định hình thức xử lý đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật về giao thông, trách nhiệm liên đới của những người có liên quan là căn cứ xem xét để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm theo Kế hoạch số 3588/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Triển khai lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào các cuộc họp định kỳ, chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trong các hoạt động chuyên môn, văn hóa, văn nghệ của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, hiệu quả của mạng xã hội như Zalo, Facebook để công khai băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tài liệu khuyến cáo, cẩm nang, phóng sự, video clip tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Đảm bảo TTATGT là một nội dung trọng tâm của công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, có sự tham gia chặt chẽ của các cấp, các ngành; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện. 

Quỹ Bảo vệ và PTR