Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2023: “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”

Thứ Ba, 20-12-2022 / 7:58:06 Sáng
287 Lượt xem

Ngày 19/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 4300/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai tuyên truyền Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

Ngày 27/9/2022, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 5763/KH-BCT tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề là:“Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.

Ngày 15 tháng 3 hằng năm đã được công nhận là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam kể từ năm 2017. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Trong năm qua, công tác triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và hoạt động tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các địa phương trên toàn quốc liên tục được triển khai và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Qua tuyên truyền, người tiêu dùng ngày càng nâng cao sự hiểu biết của mình trong việc lựa chọn hàng hóa, dịch vụ phục vụ tiêu dùng, nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, ngày 04/11/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề là: “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tập trung tuyên truyền, quảng bá đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân biết, hưởng ứng tham gia các hoạt động được tổ chức nhân ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề là: “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”. Tùy theo điều kiện tại mỗi đơn vị, tổ chức các buổi mít tinh, tuần hành, diễu hành, các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng, tổ chức các chương trình ký cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng; tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng và tổ chức các hoạt động khác phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế tại địa phương.

 Các hoạt động hưởng ứng bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2022 (tháng 11), tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5/2023./.

Phòng Truyền thông