Nghiên cứu, góp ý Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Năm, 23-07-2020 / 12:54:09 Sáng
727 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 211/SNN-VP ngày 22/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đăng tải đường link đến địa chỉ đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tuyên truyền đến nhân dân nghiên cứu, góp ý.

Đường link dự thảo : https://drive.google.com/file/d/1E5fK7hUrSJRSPpfY0KYive4I6vLQyJ-k/view

hoặc có thể xem, nghiên cứu, góp ý tại đây