Nội quy quản lý và sử dụng nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc của Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ Năm, 21-10-2021 / 2:10:31 Sáng
5899 Lượt xem

Ngày 20/10/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 921/QĐ-SNN về nội quy quản lý và sử dụng các nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc của Sở. Đồng thời khuyến khích các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình thành lập các nhóm zalo nội bộ để triển khai chỉ đạo điều hành công tác chuyên môn một cách hiệu quả nhất  

Quyết định áp dụng đối với các thành viên tham gia trong Nhóm Zalo Sở Nông nghiệp và PTNT. Thành viên tham gia trong các Nhóm Zalo Sở là lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở. Các chỉ đạo của lãnh đạo Sở trên Nhóm Zalo Sở là mệnh lệnh hành chính.

Các thành viên chỉ trao đổi những nội dung liên quan đến công việc thực hiện nhiệm vụ chung của Nhóm Zalo Sở, nội dung tin nhắn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Không đăng tải, chia sẻ các nội dung sau đây lên Nhóm Zalo Sở như Những văn bản và nội dung, thông tin có tính chất “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật” theo quy định của pháp luật, Những thông tin có nguồn gốc không chính thống, không đáng tin cậy, Những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác, Những hình ảnh, âm thanh, từ ngữ phản cảm vi phạm thuần phong mỹ tục, biểu tượng (icon) thể hiện cảm xúc cá nhân, Những nội dung quảng cáo, giới thiệu, mua, bán sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu, lợi ích của cá nhân.

Thực hiện nghiêm túc các Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước theo Điều 5, Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Thực hiện cung cấp thông tin tài khoản Zalo (hoặc số điện thoại thiết lập tài khoản Zalo) cho thành viên quản trị nhóm. Tên tài khoản Zalo cá nhân của mỗi thành viên phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện rõ tên thật của thành viên.

Thường xuyên theo dõi nội dung, thông tin được trao đổi, chia sẻ trên nhóm Zalo Sở để kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về việc tiếp nhận và xử lý thông tin. Kịp thời phản hồi, trao đổi các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin đăng lên Nhóm Zalo Sở từ tài khoản Zalo của cá nhân quản lý.

Kịp thời thông báo cho Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở và các thành viên khác trong nhóm biết nếu tài khoản Zalo cá nhân tham gia Nhóm Zalo Sở bị chiếm quyền quản lý truy cập. Không tự ý rời khỏi hoặc thêm tài khoản vào Nhóm Zalo Sở nếu không có sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Không  giao quyền sử dụng tài khoản Zalo của cá nhân cho người khác thực hiện theo dõi, đăng tải, chia sẻ nội dung lên Nhóm Zalo Sở. Không cài đặt chế độ tự động chuyển tin nhắn trong Nhóm Zalo Sở.

Chỉ đăng nhập tài khoản Zalo trên các thiết bị của mình, nếu sử dụng các thiết bị mượn của người khác thì phải thực hiện đăng xuất sau khi dùng. Thông báo kịp thời cho Chánh Văn phòng Sở khi gặp sự cố không thể gửi nhận tin nhắn trên nhóm.

Phối hợp chặt chẽ với thành viên  trong nhóm trong việc phát huy vai trò của nhóm để thực hiện trao đổi, chỉ đạo, điều hành hoạt động công vụ.

Phòng Truyền thông