Phân bổ kế hoạch vốn chăm sóc, quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trồng thay thế giai đoạn 2018-2021

Thứ Ba, 12-06-2018 / 1:01:23 Sáng
1309 Lượt xem

Trồng rừng thay thế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 

Để thay thế diện tích rừng phải chuyển đổi sang mục đích khác, tỉnh Đắk Lắk tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế bằng nguồn kinh phí thu từ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành liên quan, của chủ rừng, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 164,03 ha rừng thay thế. Cụ thể tại Công ty TNHH MTV LN Ea Wy trồng được 55,92 ha (trong đó có 13,34 ha rừng phòng hộ và 42,58 ha rừng sản xuất) và và Công ty TNHH MTV LN Krông Bông là 70,11 ha và Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô là 38 ha rừng đặc dụng.

Riêng trong năm 2018, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý giao nhiệm vụ trồng thay thế 15ha rừng phòng hộ.

Rừng trồng tếch tại Công ty TNHH MTV LN Ea Wy 

Để thực hiện tốt công tác trồng rừng thay thế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời các quy định, hướng dẫn để thực hiện trồng rừng thay thế theo Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày càng phù hợp và hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung liên quan đến trồng rừng thay thế; đôn đốc các chủ dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hoàn thành nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Để các chủ đầu tư có cơ sở thực hiện giải ngân nguồn kinh phí trồng rừng thay thế chưa giải ngân theo các phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 04/6/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1235 về việc phân bổ kế hoạch vốn chăm sóc, quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trồng thay thế cho Công ty TNHH MTV LN Ea Wy và Công ty TNHH MTV LN Krông Bông giai đoạn 2018-2021

(chi tiết xem tại http://www.mediafire.com/file/nim0fzkdm0yolaf/trong%20rung%20thay%20the.pdf  )

 Tin: Nguyễn Cứ, phòng Truyền thông