Phân loại mức độ nguy cơ tùy từng địa phương để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Thứ Năm, 16-04-2020 / 1:16:20 Sáng
935 Lượt xem

QBV&PTR – Chiều 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng ý phân loại nguy cơ dịch bệnh giữa các địa phương thành 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp (Các nhóm này không phải bất biến, cuộc họp sau sẽ xem lại các nhóm này để điều chỉnh phù hợp). Đắk Lắk và 35 địa phương khác thuộc nhóm có nguy cơ thấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đăng lại nội dung Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện.

Dưới đây là nội dung Chỉ thị 15/CT-TTg, hoặc tải về tại đây.

200327 Chi thi 15 cua Thu tuong_04

200327 Chi thi 15 cua Thu tuong_01

200327 Chi thi 15 cua Thu tuong_02

200327 Chi thi 15 cua Thu tuong_03

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk