Phần mềm cập nhật diễn biến rừng FRMS phiên bản nâng cấp 4.0

Thứ Ba, 17-05-2022 / 3:39:27 Sáng
1362 Lượt xem

Ngày 13/5/2022, Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 204/KL-QLR về việc triển khai thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo diễn biến rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đăng tải hệ thống FRMS 4.0 với mục đích giúp cán bộ Quỹ tỉnh thêm công cụ để tham khảo, xác định các diện tích biến động của rừng, từng chủ rừng nhằm phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn.

1. FRMS cho Desktop

1.1. Phần mềm FRMS Desktop

1.2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

1.3. Danh sách tài khoản (đăng nhập lần đầu)

2. FRMS trực tiếp trên Web

3. FRMS cho thiết bị di động

3.1. Phần mềm

3.2. Hướng dẫn sử dụng

3.3. Hướng dẫn tập huấn

Phòng Truyền thông

online-pharmacy-uk.com