Phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024

Thứ Sáu, 05-07-2024 / 2:09:00 Sáng
178 Lượt xem

Ngày 04/7/2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024.

Thể lệ cuộc thi xem tại đây

Cuộc thi được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk với đối tượng tham gia thi là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung dự thi gồm tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của bộ, ngành trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tìm hiểu về Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, cá nhân tham dự cuộc thi sử dụng thiết bị cá nhân kết nối internet để đăng ký tài khoản và trả lời trực tiếp các câu hỏi tại địa chỉ: https://dti.daklak.gov.vn; trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ: https://stttt.daklak.gov.vn và banner Cuộc thi trên trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Mỗi thí sinh tạo 01 tài khoản cá nhân trên hệ thống và sử dụng tài khoản đó để tham gia dự thi. Cách thức tạo tài khoản thi như sau: Bước 1: truy cập vào địa chỉ https://dti.daklak.gov.vn hoặc banner “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024” tại Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: https://stttt.daklak.gov.vn. Bước 2: chọn mục “Tạo tài khoản mới”. Bước 3: điền tên đăng nhập (bắt buộc), viết liền, không dấu. Bước 4: nhập mật khẩu (bắt buộc). Bước 5: xác nhận mật khẩu bằng cách nhập lại mật khẩu lần thứ 2. Bước 6: nhập các thông tin cá nhân.

Sau khi hoàn thành tạo tài khoản dự thi, hệ thống sẽ tự động đưa thí sinh đến trang chủ thi trắc nghiệm; sau khi hoàn thành bài thi, kết quả làm bài của thí sinh sẽ được lưu lại trên hệ thống. Thời gian hoàn thành phần thi trả lời câu hỏi là 10 phút (hết 10 phút mà thí sinh chưa kết thúc và gửi bài thi sẽ không được công nhận kết quả thi).

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần liên tục, bắt đầu từ ngày 05/8/2024, kết thúc vào ngày 30/8/2024. Thời gian thi mỗi tuần bắt đầu từ 8 giờ ngày thứ Hai và kết thúc vào 17 giờ thứ Sáu. Cụ thể, Tuần 1: từ ngày 05/8/2024 – 09/8/2024; Tuần 2: từ ngày 12/8/2024 – 16/8/2024; Tuần 3: từ ngày 19/8/2024 – 23/8/2024 và Tuần 4: từ ngày 26/8/2024 – 30/8/2024.

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thông qua cuộc thi nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về chuyển đổi số, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Quỹ Bảo vệ và PTR