Phát động đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 14-07-2021 / 12:45:20 Sáng
547 Lượt xem

Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6159/UBND-KGVX về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và ngày 12/7/2021 ban hành Văn bản số 6246/UBND-KGVX về việc phát động đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 12/7/2021 đến 30/7/2021.

Theo đó, tại Văn bản số 6159/UBND-KGVX, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban ngành… chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 5339/UBND-KGVX ngày 16/6/2021 và Công văn số 5974/UBND-KGVX ngày 03/7/2021của UBND tỉnh.

Tại Văn bản số 6246/UBND-KGVX về việc phát động đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 12/7/2021 đến 30/7/2021, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các địa phương, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng thời lượng, tần suất để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu (DTTS) số phù hợp với từng địa bàn. Phương pháp tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, phối hợp ngành chức năng để cập nhật nội dung chính xác, kịp thời…

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Đài Truyền thanh  -Truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường, chủ động cập nhật thông tin hình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh nói chung và tại địa phương nói riêng bằng cả tiếng Việt và tiếng DTTS phù hợp từng địa bàn tại địa phương, tại các khu vực nguy cơ cao, tập trung đông người như: cơ sở khám, chữa bệnh; bến xe, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chung cư … Cổng thông tin điện tử của tỉnh cập nhật thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của UBND tỉnh lên Trang thông tin điện tử về dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tại địa chỉ http://ncov.daklak.gov.vn.

Phòng Truyền thông