Phát động, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

Thứ Hai, 03-10-2022 / 7:42:36 Sáng
390 Lượt xem

Ngày 03/10/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản số 3232/SNN-VP gửi các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày 16/9/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND lấy ngày 10/10 hằng năm Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

 Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ và người dân được thụ hưởng các lợi ích của Chuyển đổi số, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng, phát động kế hoạch hành động hưởng ứng sự kiện này, tổ chức triển khai trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 15/10/2022 đến toàn thể Công chức, Viên chức, Người lao động tại đơn vị. 

Trong đó, tập trung vào triển khai thiết thực các sáng kiến số mà người dân, doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia đăng tải tại website http://dx.gov.vn/ trên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình quản lý./.

Phòng Truyền thông