Phim tài liệu: Huyền thoại Vườn Gòn – Đá Bàn

Thứ Ba, 16-05-2023 / 2:13:36 Sáng
272 Lượt xem

QBV&PTR – Chiến thắng Vườn Gòn – Đá Bàn đã đi vào trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường Khánh Hòa, minh chứng tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân toàn tỉnh. Chiến thắng Vườn Gòn – Đá Bàn, một trong số những chiến công của Tiểu đoàn ở Bắc Khánh, trận Vườn Gòn – Đá Bàn là một trận đánh lẫy lừng, đã đi vào sử sách của Ninh Hòa, Khánh Hòa, Khu V như một huyền thoại.

Ngày 15/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1595/SNN-VP đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thông tin, tuyên truyền về phim tài liệu “Huyền thoại Vườn Gòn – Đá Bàn” do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất trên các kênh truyền thông của đơn vị với hình thức phù hợp, để góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Xem trực tiếp hoặc tại link:

https://drive.google.com/file/d/1qtDwoQbxCQkE8y36FFUNw0E5XujIaBf_/view

Minh Đức, phòng Truyền thông