Phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thứ Tư, 29-09-2021 / 12:26:33 Chiều
405 Lượt xem

Ngày 27/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 9255/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành,  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phốvề việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk: Tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử vandongxahoi.mattran.org.vn của tiểu ban vận động và huy động xã hội – Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý.

Kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng và tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đưa banner có đường link trang thông tin điện tử của tiểu ban vận động và huy động xã hội trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài thuộc phạm vi quản lý, tổ chức tuyên truyền, đăng tải thông tin giới thiệu về việc ra mắt và các hoạt động thường xuyên của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội.   

Phòng Truyền thông