Phòng chống dịch Covid-19: công tác tuyên truyền phải đi trước, đồng hành và xuyên suốt

Thứ Tư, 08-12-2021 / 1:01:20 Sáng
439 Lượt xem

Ngày 6/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-BCĐ về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển ktxh trong trạng thái bình thường mới.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển ktxh trong trạng thái bình thường mới nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục, ổn định và phát triển ktxh, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện “mục tiêu kép”, đưa tỉnh Đắk Lắk sớm chuyển sang và duy trì tốt trạng thái bình thường mới.

Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm của đại dịch Covid-19 để các tổ chức và mọi người dân trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Tuyên truyền, động viên, biểu dương lực lượng tuyến đấu chống dịch, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẻ chia của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch; đồng thời, đấu tranh, phản bác kịp thời với thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Ban Chỉ đạo giao các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng bám sát quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển ktxh trong trạng thái bình thường mới để huy động, kết nối, tập hợp lực lượng triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, khách quan, kịp thời, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng và phù hợp với từng vùng, từng địa bàn và từng nhóm đối tượng. 

Công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước, đồng hành, xuyên suốt cùng với quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và phát triển ktxh; tăng cường thông tin tích cực để dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội.

Các hình thức thông tin, tuyên truyền: trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm sách, tạp chí, tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, bản tin, tài liệu điện tử; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua hội nghị, sinh hoạt chính trị xã hội; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội tuyên truyền lưu động, tổ covid cộng đồng, trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn, theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và tư vấn chuyên môn kịp thời khi có yêu cầu; thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan như băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phim, ảnh, triển lãm, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Phòng truyền thông