Quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực hướng về tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ Năm, 07-03-2024 / 1:16:40 Sáng
163 Lượt xem

Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 1539/UBND-KGVX  gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi chung sức quan tâm, hỗ trợ bằng việc làm cụ thể, thiết thực hướng về tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây

Nội dung chi tiết Công văn số 1539 tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để thông tin, tuyên truyền Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Điện Biên bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực nhân dịp kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).

Quỹ Bảo vệ và PTR