Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đăk Nông đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Thứ Năm, 17-02-2022 / 1:09:54 Chiều
779 Lượt xem

Ngày 17/02/2022, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đăk Nông do Ông Nguyễn Ngọc Xuân – Giám đốc làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk lắk để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tiếp đón và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc và ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk,  cùng trưởng/phó các phòng chuyên môn, các cán bộ phụ trách các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm …

Tại buổi làm việc, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đăk Nông đã giới thiệu tổng quan về bộ máy tổ chức và vận hành của đơn vị. Hai bên chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục và các nội dung chuyên môn khác như chương trình trồng cây phân tán, công tác kiểm tra giám sát, trồng rừng thay thế, xây dựng bản đồ chi trả, công tác truyền thông tuyên truyền về chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng như công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại mỗi địa phương…

Qua buổi trao đổi, làm việc và giao lưu giữa các đơn vị không chỉ là cơ hội quý báu để học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các địa phương, mà đây còn là dịp giúp tăng cường, nâng cao tinh thần đoàn kết, sự gắn kết giữa hai Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phòng Truyền thông