Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai thăm, làm việc tại Đắk Lắk

Thứ Sáu, 23-10-2020 / 1:49:03 Sáng
1534 Lượt xem

Trong các ngày 21-22/10/2020, Đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai do đồng chí Lê Văn Gọi – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn, đồng chí Võ Văn Có – Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Đồng Nai làm phó Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị đã đến thăm, làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Buổi đón tiếp có ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk cùng các thành viên Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát Quỹ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban QL rừng đặc dụng Nam Ka, Ban Quản lý rừng Lịch sử Văn hóa Môi trường Hồ Lăk…

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung cùng quan tâm như tổ chức bộ máy Quỹ tỉnh, quản lý vận hành và cơ chế quản lý tài chính; sử dụng kinh phí dự phòng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác huy động các nguồn thu; công tác thu – giải ngân tiền trồng rừng thay thế, việc xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, công tác truyền thông, kiểm tra giám sát và một số nội dung khác có liên quan đến Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý bảo vệ rừng, chính sách phát triển lâm nghiệp tại mỗi địa phương.

Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai cảm kích, ghi nhận trước những kết quả Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua; đúc kết được nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho công tác chuyên môn, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn mà Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai đang gặp phải để thực hiện chính sách chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương có hiệu quả, tốt hơn trong thời gian tới.

Ngày 22/10/2020, đoàn công tác làm việc tại huyện Lắk; tham quan và làm việc với BQL rừng đặc dụng Nam Ka, Ban Quản lý rừng Lịch sử Văn hóa Môi trường Hồ Lăk.

Lại Tú Trâm, Phòng TCHC