Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thanh toán tiền Dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho các chủ rừng là nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn buôn

Thứ Hai, 27-05-2024 / 2:01:19 Sáng
73 Lượt xem

Trong các ngày từ 21/5-24/5/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng còn lại trong năm 2023 cho các chủ rừng là nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn buôn với tổng số tiền hơn 1.458 triệu đồng

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn buôn có nguồn kinh phí mua sắm các vật dụng để tuần tra bảo vệ rừng và có thêm thu nhập nhằm cải thiện đời sống gia đình. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thành lập các Tổ chi trả tiền DVMTR trực tiếp, thanh toán tiền DVMTR năm 2023 cho các chủ rừng là  hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn buôn trên địa bàn các xã cung ứng DVMTR.

Để đảm bảo tính công khai minh bạch trong quá trình chi trả, lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chỉ đạo các cán bộ phòng chuyên môn và cán bộ chi nhánh Quỹ liên huyện phối hợp với UBND các xã cử cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền. 

Kết hợp với việc thanh toán tiền cho người dân; Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền đến người dân về việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đó góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, các chủ rừng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng được giao quản lý và bảo vệ.

Trần Minh Đức, phòng Truyền thông