Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục tiếp nhận tiền hỗ trợ trồng và chăm sóc cây xanh

Thứ Năm, 10-11-2022 / 1:35:46 Sáng
391 Lượt xem

Không có mô tả.

Hưởng ứng phong trào xã hội hóa trong trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh theo thư ngỏ gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngày 10/3/2022 của  Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk.

Đến ngày 31/10/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đắk Lắk đã tiếp nhận từ 29 tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 121 triệu đồng. Để góp phần thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch số 1237/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong các ngày đầu tháng 11/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục tiếp nhận 17.370.000 đồng hỗ trợ tiền từ các cơ quan doanh nghiệp, cụ thể:

– Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đắk Lắk (SHB Đắk Lắk): 10.000.000 đồng

– Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk:  5.870.000 đồng

– Văn Phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đắk Lắk: 500.000 đồng

– Phòng Quản lý Xây dựng công trình và NVTH – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk: 1.000.000 đồng 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh mong muốn trong thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí để trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ quản lý, sử dụng số tiền được tiếp nhận một cách có hiệu quả, đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Phòng Truyền thông