Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Sáu, 02-07-2021 / 8:01:56 Sáng
1024 Lượt xem

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 không được tổ chức tập trung đông người. Ngày 02/7/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Quốc Trị – Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đầy đủ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh;  tại điểm cầu Đắk Lắk có Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh, Ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc cùng trưởng các phòng chuyên môn, chi nhánh Quỹ liên huyện.

Ông  Lê Văn Thanh – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thông qua báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, trong đó nổi bật là công tác chỉ đạo điều hành, công tác kiểm tra giám sát, truyền thông tại Quỹ Trung ương và Quỹ các địa phương. Kết quả thu – chi, tình hình nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quỹ Trung ương và Quỹ các địa phương đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách và nâng cao năng lực của các tỉnh đã được chú trọng thể hiện việc quan tâm của các cấp chính quyền, địa phương đối với chính sách. Đây là công cụ hiệu quả giúp các bên liên quan xích lại gần nhau và tạo sự đoàn kết trong việc triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

 Phát biểu với Hội nghị, Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk báo cáo về tình hình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 6 tháng đầu năm và kiến nghị một số nội dung vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.   

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Quốc Trị – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam ghi nhận ý kiến đóng góp của đại diện các Quỹ địa phương, đánh giá cao kết quả đạt được của Quỹ các địa phương trong hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng còn lại của năm 2021, Quỹ Trung ương và Quỹ các địa phương tiếp tục tập trung thu đúng, thu đủ tiền dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở rà soát các hợp đồng ủy thác, các loại dịch vụ môi trường rừng mới đã được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; xử lý nghiêm các trường hợp còn chây ỳ, nợ đọng kéo dài theo đúng quy định; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cac-bon đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn. Đối với công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, thực hiện thường xuyên, liên tục từ trung ương đến địa phương để kịp thời phát hiện xử lý những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Phòng Truyền thông